top of page

הצגתם שאלה יחסית מורכבת לסטודנטים שלכם, קיבלתם תשובה מסטודנט אחד או שניים בלבד וגם הם נתנו תשובה אסוציאטיבית ולא התעמקו בשאלה. שיטת Think-Pair-Share מעודדת את הסטודנטים להתעמק בשאלה, להיחשף לדעות ולרעיונות של חבר לכיתה, ואחרי שתי רמות עיבוד אלה – לדון בשאלה במליאה.

השיטה מורכבת משלושה שלבים: חשיבה עצמית, דיון בזוגות, ושיתוף במליאה. הסטודנטים מקבלים זמן מוקצב לחשוב על השאלה באופן אישי, לאחר מכן הם דנים בה עם סטודנט נוסף ולבסוף המרצה מנחה דיון כיתתי שבו הסטודנטים יכולים לשתף את הרעיונות והתובנות שלהם. שיטה זאת מהווה פתרון יעיל במיוחד בכיתות גדולות בהן מאתגר לגרום לסטודנטים רבים להיות מעורבים באופן פעיל בלמידה בזמן השיעור.

שיטת Think pair share היא הרחבה של שיטת "למידת עמיתים" כפי שהוצגה על ידי אריק מזור מאוניברסיטת הרווארד. למידת עמיתים היא טכניקת הוראה המערבת למידה פעילה של הסטודנטים על ידי כך שהם דנים בחומר הנלמד ומסבירים עקרונות אחד לשני. למידת עמיתים גורמת לסטודנטים להיות מעורבים בלמידה בעזרת פעילויות שדורשות מכל אחד ואחת מהסטודנטים ליישם עקרונות מפתח שמוצגים, ואז להסביר עקרונות אלה לחבריהם.
בניגוד לשאילת שאלה במהלך ההרצאה, המופנית למליאת הסטודנטים, שבדרך כלל מערבת מספר מצומצם של סטודנטים בעלי מוטיבציה גבוהה, השיטה המובנית יותר של למידת עמיתים מערבת את כל הסטודנטים בשיעור¹.

לשיטה זאת מספר מטרות מרכזיות:

למידה פעילה – החשיבה האישית והדיון ברמות השונות מובילים לכך שהסטודנטים מעורבים באופן אקטיבי בלמידת החומר ומפתחים הבנה מעמיקה של הנושאים הנלמדים תוך שילוב חשיבה ביקורתית.

1

למידת עמיתים – השיטה מאפשרת לסטודנטים ללמוד מחבריהם לכיתה, להיחשף לנקודות מבט שונות ולהיעזר בידע והניסיון של השווים להם. בנוסף, העבודה בזוגות תורמת להורדת רמות לחץ ומבוכה².

2

שיתוף פעולה – השיטה מעודדת שיתוף פעולה ועבודת צוות בין סטודנטים שיכולים לשפר את יכולות התקשורת הבינאישית שלהם.

3

יצירת מקום בטוח – השיטה יוצרת מרחב בטוח לסטודנטים להביע בו דעות שונות מבלי לחשוש משיפוט או ביקורת, ומתאימה גם למי שחוששים מהשתתפות במליאה.

4

מה מחקרים מראים?

למידת עמיתים

מחקר בנושא למידת עמיתים הראה שהפעילות שיפרה את הדיוק בתשובותיהם של הסטודנטים לאחר דיון בשאלה עם חבריהם לכיתה³.

מספר מחקרים הראו שבדרך כלל סטודנטים ישנו את הדעה שלהם מלא נכונה לנכונה מאשר המצב ההפוך³.

בנוסף, מאמר מ-³2020 שסקר מספר מחקרים שנערכו על השימוש בשיטה הזאת, הציג מחקרים שהראו ששימוש בלמידת עמיתים על פני הרצאה דידקטית, תרם להבנת העקרונות המרכזיים בחומר הנלמד, הוריד את רמת השחיקה של סטודנטים בקורסים קשים, הוריד את אחוז הנכשלים, שיפר את הנוכחות של סטודנטים בשיעורים  ותמך במעורבות ובגישה שלהם כלפי הקורס.

אותו מאמר סקר גם את התחומים השונים בהם נמצאו יתרונות לשימוש בלמידת עמיתים, ביניהם פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב ופילוסופיה³.

מאמר שפורסם בכתב העתScience  ב-2009, הראה שהשיפור בביצועים של הסטודנטים היה לא רק בשאלה הספציפית שנפתרה במהלך למידת העמיתים, אלא גם בשאלות דומות לה⁴.

Think pair share

Think pair share, שהיא למעשה סוג של שיטת למידת עמיתים, נמצאה כתורמת להישגים האקדמיים של סטודנטים, מעלה הערכה עצמית ומגדילה את המוטיבציה⁵. בנוסף, האינטראקציה האישית בין הסטודנטים מעוררת מוטיבציה ללמידה גם אצל סטודנטים שיש להם עניין פנימי מועט בנושא הנלמד⁵. 

במחקר מ-2017, מרצים ללימוד שפה מצאו את שיטת Think pair share הזאת יעילה בעידוד מעורבות הסטודנטים בלמידה. סטודנטים שהיו ביישנים יותר בהתחלה התחילו להביע את עצמם יותר. השיטה עזרה לסטודנטים לחשוב על הנושא ולארגן את המחשבות שלהם².

מחקר בחוג לסיעוד שנערך ב-2013, מצא שהשיטה תרמה לשיפור חשיבה ביקורתית, יכולת ניתוח, טיעון, תעדוף, ופתרון בעיות. השיטה תרמה לכך שסטודנטים למדו באופן פעיל יותר, סייעה לבדוק את מידת ההבנה שלהם וסייעה להם ליישם ידע חדש בעת הפעלת חשיבה ביקורתית⁵. למידה שיתופית תרמה באופן מובהק להתפתחות יכולות חשיבה ביקורתית של סטודנטים לסיעוד⁵.

ב-2019, סטודנטים למתמטיקה שהשתמשו בשיטת Think pair share הראו תוצאות למידה טובות יותר מאשר סטודנטים שלמדו בשיטות של למידה קלאסית ורמת המומחיות שהם הגיעו אליה הייתה גבוהה יותר⁶.

לשלבי בניית הפעילות קראו כאן: 

Share

4

Pair

3

Think

2

תכנון הפעילות

1

תכנון הפעילות:

Think-Pair-Share היא שיטה מהירה הדורשת זמן הכנה קצר. אין צורך לערוך שינוי משמעותי באופן הלימוד של השיעור וניתן לשלב אותה בקלות בכל שיעור. בנוסף, אפשר להשתמש בשיטה מספר פעמים באותו שיעור. 


מידת המורכבות של השיטה תלויה בהחלטה שלך. זה תלוי בשאלה עצמה, בהנחיות, בזמן שנותנים לכל חלק, בצורת ההגשה הנדרשת מהסטודנטים ובדרך איסוף התשובות שלהם.

 

בחרו שאלה שיכולה לעורר דיון (או תרגיל עם תשובה סופית, אך שניתן לפתור במספר דרכים).

אם בחרתם בשאלה סגורה/ אמריקאית, ניתן לבקש מהסטודנטים להצביע לאחר שלב החשיבה האישי, ופעם נוספת לאחר שלב החשיבה הזוגי. סביר להניח שתראו שלאחר השיחה המשותפת, התפלגות התשובות משתנה.מומלץ לבחור שאלה ש35%- 75% מהסטודנטים יענו נכון לפני הדיון. אם פחות מ-35% מהסטודנטים ענו נכון לפני הדיון, יכול להיות שהשאלה לא ברורה, דו משמעית או שמעט מדי סטודנטים מבינים את החומר הנלמד כדי לקיים דיון פורה. אם יותר מ-70% מהסטודנטים יכולים לענות נכון על השאלה לפני הפעילות, כנראה שאין טעם רב לפעילות¹.

הגדירו זמנים באופן מסודר לכל אחד מהשלבים. הזמן שנותנים לסטודנטים בכל אחד מהשלבים תלוי במורכבות השאלה. נרצה לתת זמן ארוך מספיק כדי לאפשר לסטודנטים לחשוב באופן אישי, לדון בזוגות ולהעלות את הטיעונים במליאה, איך למסגר את זמן דיון המליאה כדי שהדיון יהיה ממוקד.

ניתן להקרין טיימר על גבי המסך כדי לסייע בעמידה בזמנים. קישור לטיימר דיגיטלי לדוגמה (ניתן להשתיק את המוזיקה).

החליטו לגבי כל אחד מהשלבים האם ברצונכם שהסטודנטים יגישו תוצר כתוב עבור שלב זה או לא. 

הציגו את הנושא לסטודנטים בצורה ברורה. ניתן להיעזר בתבנית המצורפת:

הבא

מקורות מידע:

  1. Crouch, C. H., & Mazur, E. (2001). Peer instruction: Ten years of experience and results. American journal of physics, 69(9), 970-977. https://doi.org/10.1119/1.1374249

  2. Raba, A. A. A. (2017). The influence of think-pair-share (TPS) on improving students’ oral communication skills in EFL classrooms. Creative Education, 8(1), 12-23.‏ https://doi.org/10.4236/ce.2017.81002

  3. Tullis, J. G., & Goldstone, R. L. (2020). Why does peer instruction benefit student learning?. Cognitive research: principles and implications, 5, 1-12. https://doi.org/10.1186/s41235-020-00218-5

  4. Smith, M. K., Wood, W. B., Adams, W. K., Wieman, C., Knight, J. K., Guild, N., & Su, T. T. (2009). Why peer discussion improves student performance on in-class concept questions. Science, 323(5910), 122-124. https://doi.org/10.1126/science.1165919‏‏

  5. Kaddoura, M. (2013). Think pair share: A teaching learning strategy to enhance students' critical thinking. Educational Research Quarterly, 36(4), 3-24.

  6. Ningsih, Y. (2019, November). The Use of Cooperative Learning Models Think Pair Share in Mathematics Learning. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1387, No. 1, p. 012144). IOP Publishing. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1387/1/012144

  7. Ledlow, S. (2001). Using think-pair-share in the college classroom. Center for Learning and Teaching Excellence, Arizona State University, 200.‏ https://goglobal.fiu.edu/_assets/docs/think-pair-share.pdf

  8. Deshpande, A., & Salman, B. (2016). Think-pair-share: application of an active learning technique in engineering and construction management classes. In Associate Schools of Construction, 52nd Annual Conference Proceedings, New York, NY (pp. 1-7).

  9. Fagen, A. P., Crouch, C. H., & Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results from a range of classrooms. The physics teacher, 40(4), 206-209. https://doi.org/10.1119/1.1474140‏‏

bottom of page